I Mistrzostwa Polski Masters na wodach otwartych

masters.jpg

Z niekłamaną przyjemnością informujemy, że zbliżają się pierwsze w historii oficjalne Mistrzostwa Polski Masters w pływaniu na wodach otwartych, których zostaliśmy oficjalnym patronem medialnym. Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem organizacyjnym...

 

 

I OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI W KATEGORIACH MASTERS

W PŁYWANIU DŁUGODYSTANSOWYM NA WODACH OTWARTYCH

 

POZNAŃ MALTA 24.08.2013

 

1. Cel imprezy

1.1 Popularyzacja pływania długodystansowego

1.2 Propagowanie formy aktywnego spędzania czasu

1.3 Promowanie bezpiecznych form korzystania z wód otwartych

 

2. Organizatorzy :

2.1 Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki

2.2 Komitet Techniczny Masters PZP

2.3 Komisja Pływania Długodystansowego PZP

2.4 Klub Sportowy Warta Poznań

 

3. Partnerzy

3.1 Polski Związek Pływacki

3.2 WOPR

3.3 Manualmed” Maciej Neyman

 

4. Koordynator zawodów: Jacek Thiem Komitet Techniczny Masters, Komisja Pływania Długodystansowego

 

5. Patronat medialny

5.1 Polska Głos Wielkopolski

5.2 PTV 3

5.3 „pływacy.com”

5.4 „www.open-water.pl”

5.5 http://masters.kania.opole.pl/ - strona Masters Polska

 

6. Termin zawodów : 24.08.2013

 

7. Start godzina 14

 

8. Miejsce zawodów : Poznań jezioro Malta

 

9. Dystans i trasa wyścigu

9.1 Mistrzostwa Polski zostaną przeprowadzone na dystansie 3000 metrów

9.2 Trasę tworzą dwie pętle każda o długości 1500 metrów

9.3 Start i meta znajdują się przy pomoście na Kąpielisku Malta

9.4 Start odbywa się z wody na linii: krawędź pomostu boja kierunkowa

9.5 Meta wyścigu to przecięcie linii pomiędzy boją a krawędzią pomostu. Zakończenie wyścigu jest równoznaczne z przekroczeniem dłonią linii mety.

9.6 Trasa wyścigu oznaczona będzie żółtymi bojami tworzącymi prostokąt

9.7 Trasa wyścigu będzie prawoskrętna to oznacza że zawodnicy każdą boję omijają prawym ramieniem.

 

10. Informacje techniczne:

10.1 Pomiar czasu ręczny

10.2 Zawodnicy mogą startować w strojach dopuszczonych przez FINA do rywalizacji na wodach otwartych

10.3 Zawodnicy nie mogą korzystać z karmienia i picia podczas zawodów

10.4 Limit czasu wynosi 1,5 godziny od startu. Zawodnicy znajdujący się po tym czasie w wodzie kończą udział w wyścigu i nie zostaną sklasyfikowani

10.5 Zawodnicy uczestniczący w MP Masters mają prawo :

 Pokryć ciało substancją zabezpieczającą przed obniżeniem temperatury w wodzie

 Użyć okularków, klipsów na nos i zatyczek do uszu

 Wezwać pomoc lub przerwać wyścig poprzez uniesienie ręki nad głowę w pozycji „ na plecach”

10.6 Zawodnicy uczestniczący w MP Masters nie mogą :

 Korzystać w czasie wyścigu ze sprzętu ułatwiającego pływanie

 Używać pianek

 Korzystać z pomocy osób nie związanych z wyścigiem w czasie jego trwania

10.7 Zawodnicy uczestniczący w MP Masters zobowiązani są do:

 Okazania dowodu tożsamości przy rejestracji

 Podpisania własnoręcznie oświadczenia przygotowanego przez organizatora w którym stwierdzają swoją zdolność do udziału w MP Masters oraz że startują na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych pretensji do organizatorów w razie ewentualnego uszczerbku na zdrowiu w wyniku startu w zawodach

 Podporządkowania się decyzjom Komisji Sędziowskiej

 Przestrzegania regulaminu zawodów

 Wpisania na widocznym miejscu wskazanym przez organizatora numeru startowego

10.8 Zawodnicy pokonujący trasę w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani na wniosek Sędziego Głównego. W związku z tym zabrania się:

 Utrudniania płynięcia innym zawodnikom poprzez zrywanie okularków, ciągnięcie, odpychanie, wpływanie na plecy

 Chodzenia po dnie poza bojami wyznaczającymi linię startu i mety

 Kontaktu fizycznego z łodzią zabezpieczającą

 

11. Kategorie wiekowe: Kategorie wiekowe zostają określone po konsultacjach z Komitetem Technicznym Masters PZP

 A – 25 – 34

 B – 35 – 44

 C – 45 – 54

 D – 55 – 64

 E – 65 – 74

 F – 75 – 84

 i ewentualnie dalej co 10 lat

 Organizator dopuszcza możliwość startu zawodników z grupy 0 (20-24). Zawodnicy z tej grupy otrzymają medale i dyplomy lecz bez prawa do tytułu Mistrza Polski.

 

12. Zgłoszenia należy przesłać na adres jacek.thiem@gmail.com do dnia 16.08.2013 w załączonym formularzu z podaniem, imienia, nazwiska, daty urodzenia, klubu i miejscowości.

 

13. Zasady finansowania

13.1 Opłata startowa uczestników MP Masters wynosi 50 pln płatne przelewem na konto: Jacek Thiem : 50 1020 5558 1111 1376 1670 0062 do dnia 16.08.2013 z dopiskiem Mistrzostwa Polski Masters wody otwarte. W dniu zawodów płatne 100 pln.

13.2 Koszty związane z organizacją MP ponoszą organizatorzy

 

14. Komisja Sędziowska

 Skład Komisji Sędziowskiej ustala Kolegium Sędziów PZP

 Sędziowie wyznaczeni do sędziowania MP Masters są zobowiązani do posiadania aktualnej licencji sędziowskiej.

 

15. Biuro zawodów czynne od godziny 12 - Kąpielisko Malta Amfiteatr wjazd od ulicy Baraniaka

 

16. Bezpieczeństwo

16.1 Za bezpieczeństwo uczestników odpowiedzialni są ratownicy WOPR

16.2 Organizator zapewnia ubezpieczenie uczestników od skutków nieszczęśliwych wypadków

16.3 Organizator zapewnia opiekę medyczną oraz płetwonurka

 

17. Nagrody

 W każdej kategorii wiekowej medale za miejsca 1-3 w klasyfikacji kobiet i mężczyzn

 Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa

 Każdy uczestnik otrzyma upominek

 Każdy uczestnik ma prawo skorzystać z usług profesjonalnych masażystów

 Organizator czyni starania aby zwiększyć pulę nagród dla startujących

 

18. Postanowienia końcowe

18.1 W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Komisja Odwoławcza

18.2 Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu na którym odbywać się będą zawody.

18.3 Na terenie możliwość zaparkowania samochodu na płatnym parkingu – wjazd od ul. BaraniakaInne Newsy

Dodaj komentarz
Usuń odpowiedź


Komentarze